Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

De siamesiska tvillingarna

En del av samlingarna

De siamesiska tvillingarna var länge en del av samlingarna på Göteborgs naturhistoriska museum. År 2011 togs de ur naturaliekabinettet i basutställningen. Naturaliekabinetten var en gång en seriös föregångare till de naturhistoriska museerna, men flera av dem tenderade att bli mer kuriosakabinett. Preparatet med tvillingarna hade inte tidigare exponerats i ett naturaliekabinett.

Att visas eller inte visas

De siamesiska tvillingarna har varit ett efterfrågat objekt av besökande. De har tidigare varit ett av kännetecknen för museet och något som de allra flesta minns efter sitt besök. År 2011 beslutades det att tvillingarna inte längre skulle visas i naturaliekabinettet och de placerades i ett slutet rum där de enbart visades för mycket intresserade besökare, till exempel de som åkt långt för att få se dem eller har särskilda anledningar.

Från och med den 1 juni 2017 blev de siamesiska tvillingarna inte längre tillgängliga för allmänheten eftersom det då beslutades att inte heller den nya placeringen var riktigt värdig ur ett etiskt perspektiv. Tvillingarna förvarades sedan dess i museets magasin.

Under 2019 genomfördes en gallring av mänskliga kvarlevor bland Västarvets museer, däribland de objekt som fanns på Göteborgs naturhistoriska museum. Det beslutades då att tvillingarna var ett av objekten som skulle gallras genom att kremeras och sedan spridas i en minneslund. All dokumentation om tvillingarna kommer sparas och finnas tillgänglig för allmänheten att ta del av.

HÄR kan du läsa mer om samlingarna, gallring och mycket mera.

Vad vet vi om dem?

Det vi vet är att läkaren C.F Ewert genom sin son lämnar in de siamesiska tvillingarna, flickor, till Göteborgs museer och att de registreras 1863. Trots en längre tids försök att få klarhet i när dessa siamesiska tvillingar föddes eller var de kommer från saknas fortfarande de uppgifterna. Det finns en rad olika uppgifter hämtade från sockenböcker och kyrkoböcker om födsel av siamesiska tvillingar både av pojkar och flickor från 1800-talet i Göteborgsområdet.

Där försök gjorts för att koppla samman uppgifter med de siamesiska tvillingarna har informationen inte gått ihop. Det har visat sig att det rört sig om pojkar eller, i de fall det rört sig om flickor, att beskrivningen av tvillingarna inte stämt.  

Eftersom inget födelseår är registrerat gör det att uppgifterna inte klargör någon fakta kring de siamesiska tvillingarna.

I årsberättelser som lands- och provinsialläkare skrev finns det också uppgifter om sammanvuxna tvillingar från 1800-talet i delar av Sverige. I vissa fall stod det att fostret skulle skickas till exempelvis Anatomiska museet i Uppsala eller Karolinska institutet. Det står också nedtecknat i ett fall att modern motsatte sig detta.

Senast uppdaterad: 2023-01-23 13:22