Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bird Box och fågelvarsel

en fågel som tittar uppåt

I filmen Bird Box används fåglar för att med sin perception känna av annalkande hot och faror. Men är det verkligen sant att fåglar kan förutspå fenomen som är osynliga för människan? Vi frågade vår fågelexpert Magnus Gelang på Göteborgs naturhistoriska museum om han kunde hjälpa oss att gå till botten med detta mysterium.

I skräckfilmen Bird Box hotas mänskligheten av ett osynligt hot, som bara kan döda de personer som råkat se det. För att undvika att få syn på hotet sätter karaktärerna på sig ögonbindlar och använder fåglar (i en liten låda, en ’bird box’) att varna för när faran är nära. Fåglarna känner nämligen av hotet, men kan själva inte påverkas.

I filmen är det två parakiter som får agera varningsklockor, men vilken art hade egentligen varit bäst att ha med sig i en sådan här situation?

– De flesta fågelarter varnar och varningarna fungerar ofta över artgränserna. En självklar favorit för min del är givetvis arter av en grupp jag själv forskat på, nämligen skriktrastarna, berättar Magnus Gelang, intendent på Göteborgs naturhistoriska museum.
 

Skriktrastar är egentligen inte alls några trastar, utan så kallade timalior eller babblers. De lever i flockar, turas om att vakta och har ett välutvecklat varningssystem. De beter sig intressant nog motsatt mot vad de flesta andra arter gör när det ska varnas, nämligen att vakten tjattrar konstant och berättar att läget är lugnt. Först när en fara dyker upp blir vakten tyst och flocken slutar då upp med att leta mat för att istället lyssna på vakten som både kan peka ut riktning och vilken fara det rör sig om. Skrikstrastarna har varningsläten som gäller för ungefär 40 olika arter av faror, alltifrån människor till ormar.

Skriktrast – en fågelart med välutvecklat varningssystem.

Att använda fåglar och andra djur för att förutspå väder, vind och faror är inte något nytt. Djur verkar kunna känna på sig saker mycket tidigare än vi människor. Känt är väl att när svalorna flyger lågt, då blir det regn.

Detta är inte helt taget ur luften. Svalorna äter insekter och följer helt enkelt dessa vid lågtryck. Varför insekterna i sin tur flyger högt vid högtryck och lågt vid lågtryck får en entomolog svara på, säger Magnus Gelang, vars expertis framförallt ju ligger i ämnet fåglar.

Forskarna tror att fåglar kan uppfatta det som kallas infraljud, alltså en vågrörelse med en frekvens på under 20 hertz. Och något som vi människor inte kan uppfatta. Flera händelser har visat hur fåglar har flytt från platser flera dagar innan en storm slår till, det vill säga långt innan de skulle kunna uppfatta någon skillnad i temperatur, vind eller lufttryck. Infraljud skulle därför kunna vara förklaringen till deras tidiga perception av fara från väder.

När tsunamin år 2004 svepte in över Sydostasiens landområden hade många fåglar och djur redan begett sig därifrån och sökt skydd på högre mark. Och i USA har forskarna sett hur fåglar, långt innan tornados uppstår, förflyttat sig från platsen trots att de är mitt i häckningsperioden. Det är även känt att fåglar kan ändra sin traditionella flygrutt vid migration för att undvika faror de uppfattat långt innan.

Klimatförändringarna bidrar till att fler väderfenomen blir allt kraftigare och farligare för livet som lever där. Detta i sin tur gör att fenomenet med fåglar i flykt i god tid innan katastrofen slår till lär bli allt vanligare. Forskarna tror att de under kommande år kommer kunna observera alltfler av dessa särskilda händelser och därför också få reda på ännu mer om fåglarnas perception.

Författare: Anna Härdig, digital kommunikatör i Förvaltningen för kulturutveckling

Senast uppdaterad: 2023-04-19 19:43