Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Biologisk mångfald och ekologiska nyckelarter

bild på tiger i djungel

Livet på jorden har funnits i tre och en halv miljarder år. Under den tiden har det drabbats av flera massutdöenden orsakade av exempelvis vulkanutbrott och meteoritnedslag. Allt levande på jorden idag är ättlingar till de organismer som lyckades överleva de tidigare katastroferna.

Den biologiska mångfalden innehåller lösningar på alla de problem som livet tvingats övervinna för att hålla sig kvar på vår planet. Variationen av livsformer är en outtömlig källa till kunskap och utgör det bästa bibliotek människan någonsin kan önska sig.

Ekologiska nyckelarter

Levande organismer finns inte i naturen som prydnader. Allt från virus till stora blåvalar och mammutträd är integrerade i ytterst komplicerade ekologiska nätverk med andra organismer, berggrund och klimat.

Vi kan aldrig i förväg veta exakt vad som händer om någon tråd i nätet brister, men så mycket vet vi att ju fler arter, desto fler trådar finns som kan upprätthålla nätverkets struktur och funktion. Vi vet också att några arter är viktigare än andra. Sådana kallas ekologiska nyckelarter.

Om en nyckelart reduceras i antal eller helt försvinner minskar eller upphör även dess respektive funktion, något som skapar dominoeffekter genom hela ekosystemet. Den negativa effekten av att arter som tigrar, noshörningar och elefanter utrotas i det vilda stannar därför inte vid att våra barn och barnbarn berövas glädjen av att uppleva de magnifika djuren i frihet och i stället hänvisas till bilder, museer eller i bästa fall djurparker. Hela ekosystemet förändras när växt- och djurarter som är beroende av de stora djurens växelverkan med sina miljöer förlorar livsrum och försvinner.

Beroende av fungerande ekosystem

Människan är lika beroende av fungerande ekosystem som alla andra djurarter. Luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter – allt är beroende av den biologiska mångfald som bygger upp ekosystemen. I takt med att arter försvinner minskar emellertid dess förmåga att leverera ekosystemtjänster som utgör grunden för vår existens och välfärd.

Förlusten av biologisk mångfald är därför både ett större och mer omedelbart miljöproblem än förändrat klimat. Dessutom är den biologiska mångfalden och klimatet så intimt sammanflätade i ömsesidig växelverkan att det inte går att lösa klimatfrågan utan hänsyn till biologisk mångfald och tvärtom.

Förlusten av biologisk mångfald drivs dels av växande befolkning med stigande krav på mer naturresurser från den ännu återstående men krympande vildmarken, och dels av handel med utrotningshotade växter och djur.

Göteborgs naturhistoriska museum har ett tätt samarbete med polis och tull där vi artbestämmer beslag som misstänks komma från hotade arter. Under senare år har polisen noterat att smuggling och handel med hotade arter har ökat även här i Sverige. Därför aktualiserade myndigheten idén till utställningen ”Köp inte deras liv!”. Syftet med utställningen var att väcka uppmärksamhet och sprida kunskap kring en allt viktigare samhällsfråga och utställningen sågs av många. Och även om utställningen inte längre finns att se, så pågår det viktiga arbetet fortsatt.

Författare: Leif Lithander, f.d. biolog på Göteborgs naturhistoriska museum

 

Senast uppdaterad: 2023-04-19 19:34