Filmade föredrag: Folkbildning i går i dag och i morgon

Vad händer med sociala rörelser i digitaliseringens tidevarv? Med avstamp i folkbildningshistorien diskuterar Johan Söderman från Göteborgs universitet sociala rörelser, holistiska bildningsidealoch estetikens roll för mobilisering.

Föredraget ingick i museets vårprogram 2019. Det filmades torsdag den 11 april. 

Senast uppdaterad: 2019-04-25 13:51