Filmade föredrag: Världsarvet Laponia

Hör Jenny Carlsson, föreståndare på Naturum Laponia berätta mer om världsarvet och naturum. Naturum Laponia ligger mitt i ett 9 400 km² stort världsarv – som en port ut, till inte mindre än fyra nationalparker (Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke, Padjelanta/Badjelánnda, Muddus/Muttos och Sarek. Till Laponia hör också naturreservaten Sjávnja/Sjaunja och Stubbá/Stubba och nio samebyar.

Föredraget ingick i museets vårprogram 2019 och filmades torsdag den 28 mars. Samarrangemang med Svenska fjällklubben. 

Senast uppdaterad: 2019-04-25 15:43