Filmade föredrag: Svenska Fjällrävsprojektet

Fjällräven är en art som under lång tid varit på randen till utrotning. Se det filmade föredraget med forskarna Karin Norén och Johan Wallén från Stockholms universitet när de presenterar de senaste rönen från Svenska Fjällrävsprojektet.

Föredraget ingick i museets vårprogram 2019 och filmades torsdag den 14 mars. Samarrangemang med Svenska fjällklubben. Foto: Tomas Meijer/Fjällrävsprojektet.

Senast uppdaterad: 2019-03-22 10:25