Filmade föredrag: Vägen mot den gröna staden

Kan en stad växa och samtidigt vara en grön stad? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför och vilka intressen står i fokus för stadsplaneringen? Se föredraget Vägen mot den gröna staden med Henrik Waldenström från WWF och Karin Meyer från Miljöförvaltningen Göteborgs stad.

Titta på föredraget

Föredraget Vägen mot den gröna staden ingick i Göteborgs naturhistoriska museums vårprogram 2018. Föredraget filmades torsdag den 22 mars 2018.

Senast uppdaterad: 2019-05-09 15:40