Filmade föredrag: Landlevande mollusker

I Sverige finns cirka 135 arter av landlevande mollusker, 112 snäckor och 23 sniglar. De har speciella krav på sin levnadsmiljö och är därför bra studieobjekt i natur- och artövervakning. Se det inspelade föredraget med docent Ted von Proschwitz.

Föredraget Landlevande mollusker med Ted von Proschwitz ingick i Göteborgs naturhistoriska museums vårprogram 2019. Det arrangerades av Göteborgs biologiska förening. Föredraget filmades torsdag den 17 januari 2019.

Senast uppdaterad: 2019-01-30 09:42