Filmade föredrag: Hanligt, honligt och allt däremellan

Se föredraget där Jessica Abbott, forskare i evolutionär ekologi vid Lunds universitet berättar om hanligt och honligt i djur- och växtvärlden, varför vi har två olika kön, och hur könsskillnader utvecklas. Hur kan vi använda denna kunskap för att bättre förstå kön och genus hos människan?

Titta på föredragetFöredraget Hanligt, honligt och allt däremellan  ingick i Göteborgs naturhistoriska museums höstprogram 2018. Föredraget filmades lördag den 22 september 2018.

Senast uppdaterad: 2019-05-09 15:31