Filmade föredrag: Artrik arkitektur

Hur kan arkitektur bidra till biologisk mångfald, en uppluckring av hierarkier samt möten mellan vilda djur och människa i stadslandskapet? Se föredraget Artrik arkitektur med arkitekt Oskar Tagesson.

Titta på föredraget


Föredraget Artrik arkitektur  ingick i Göteborgs naturhistoriska museums vårprogram 2018. Det filmades torsdag den 3 maj 2018.

Senast uppdaterad: 2019-05-09 15:38