Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hur kan vi få tillbaka sandbin i urbana miljöer?

Studenten Bodil ståendes intill sandhögen

Hur kan man restaurera sandbins boendemiljöer i städer? Masterstudenten i biologi, Bodil Mattsson undersöker om detta är möjligt vid anlagda sandbäddar i Slottsskogen.

Strax intill museet i sluttningen mot Linnéplatsen syns en meterhög sandhög. Där möter vi masterstudenten i biologi på Göteborgs universitet, Bodil Mattson som sedan i maj i år har inventerat totalt 9 anlagda sandbäddar i Slottsskogen. Sju liknar högen vi står intill resten utgörs av diken och sluttningar var man blottlagt sanden, alltså tagit bort den ytliga markvegetationen för att göra det lättare för denna grupp av vildbin att gräva bohålor på det sätt som de behöver för sig och sina ungar.

Varför gör du det här?

- För att undersöka vilka möjligheter det finns att restaurera sandbins boendemiljöer eller habitat i urbana miljöer, till exempel stadsparker såsom Slottsskogen. För finns det rätt förutsättningar för sandbin att gräva ut sina bon kan de föröka sig, nya generationer kan ta vid och släktet med alla dess underarter av sandbin leva vidare.

Bodil berättar vidare hur beroende hela ekosystemet är av vildbin, inte bara för pollinering utan som en viktig pusselbit i hela den naturliga kedjan. Arbetet för deras fortlevnad är därmed en viktig byggsten i arbetet med den biologiska mångfalden.

Hur har det gått, vad kan du se hittills?

- Jag har samlat in data från inventeringarna som avslutades i augusti, som jag analyserar just nu. Hittills har jag sett att sandbäddarna lockat till sig steklar över lag. Det har bott olika arter av sandbin där, till exempel bandbin och smalbin.

Hur ser du på arbetet framåt?

- Jag vill gärna fortsätta! Även om detta är en liten del i det stora arbetet med den biologiska mångfalden känns det kul att både fylla på med kunskap och titta praktiskt på vad det är som faktiskt fungerar. Nästa steg skulle till exempel kunna vara att studera sandens hydrauliska egenskaper eller kvaliteter, det får inte bli för fuktigt i binas bohålor. Förhoppningsvis kommer sandbäddarna finnas kvar och tas omhand i Slottsskogen. Det krävs lite arbete och tålamod men det är det värt!

Fakta om sandbin

Sandbin Andrena är ett släkte inom bin Apis. Släktet sandbin består av flera arter, i Sverige har 60 arter påträffats hittills. Lite mindre än hälften av alla sandbin är hotade i Sverige. I Sverige finns cirka 300 arter av vildbin (inklusive Andrena men också många fler släkten) av dem är ungefär 1/3 är hotade.

Foto: Bodil undersöker en av sandbäddarna i Slottsskogen. 

Senast uppdaterad: 2023-10-26 15:08